ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
รับสมัคร ช่างเทคนิคไฟฟ้า (หลายอัตรา)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ติดตั้งงานระบบไฟฟ้าในอาคาร
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า หรือผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ
 • ประมาณการวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทำงานคร่าวๆ ได้ (สามารถอ่าน Drawing ระบบไฟฟ้าได้บ้าง)
คุณสมบัติ
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลังหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ยินดีรับน.ศ.จบใหม่ (หรือหากมีประสบการณ์ด้านงานไฟฟ้าจะดีมาก)
 • กล้าคิดกล้าตัดสินใจ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
 • ตอบคำถามหรือให้ข้อมูลด้านเทคนิคกับลูกค้าได้ (มีทักษะในการสื่อสารที่ดี)
 • มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
 • มีความอดทน สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะการทำงานที่มีความกดดันสูงได้เป็นอย่างดี
 • มีไหวพริบในการทำงาน ช่างสังเกต กล้าแสดงความคิดเห็น และมีความรับผิดชอบสูง
ความสามารถพิเศษอื่นๆ
 • ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (PowerPoint, Word, Excel)
 • หากสามารถใช้งานโปรแกรม Auto CAD ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
สวัสดิการบริษัท
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • ยูนิฟอร์ม
 • เบี้ยเลี้ยง + โอที
 • โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท)
 • ประกันอุบัติเหตุหมู่
สนใจสมัครงานติดต่อ

แผนกทรัพยากรบุคคล

เบอร์โทรศัพท์ 02-517-1288
Email [email protected]

Visit Peak's Fanpage
Contact Us
บริษัท พีค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
229/26 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง , กรุงเทพฯ 10240
งานตรวจสอบและซ่อมบำรุงไฟฟ้าแรงดันสูง
Email : [email protected]
โทรศัพท์ : 02 517 1288 (Auto)
แฟกซ์ : 02 517 1299, 02 517 1297
A/V Meeting Room System,Video Conference
Email : [email protected]
Copyright © 2023 Peak.co.th | All Rights Reserved.